Yrityksen tarina on merkityksellinen asiakkaalle

Mistä yrityksen tarina syntyy?

Yrityksen tarina kertoo kaiken oleellisen yrityksen toiminnasta. Kun tarina luodaan asiakkaan näkövinkkelistä, siitä tulee merkityksellinen yrityksen toiminnan jatkuvuuden takaavalle asiakkaalle. Yrityksen on erottauduttava myös kilpailijoistaan. Jos jokainen yritys on omasta mielestään "luotettava yhteistyökumppani" ei eroja asiakkaan silmissä käytännössä ole. Pienet ja usein itsestään selvät asiat voivat olla tärkeitä asiakkaan ostopäätökselle.


Hyvä tarina sitouttaa asiakkaan nopeasti

Asiakkaan ostoprosessin kytkeminen tarinaan helpottaa markkinointiviestintää ja ennen kaikkea myyjän työtä. Asiakkaan tarvitsema tuki ja tieto prosessin eri vaiheissa ovat oleellisia markkinoinnin onnistumisessa. Hyvä tarina kohdennetaan myös eri asiakassegmenteille. Se, miten tarina kerrotaan, riippuu yrityksen kulttuurista ja toimialasta. Esimerkiksi huumori ei sovi kaikille, mutta onnistuessaan se sitouttaa asiakasta yritykseen erittäin hyvin. Tarina on siis väline sitouttaa asiakas. Kääntöpuolena on, että jos tarina ei ole aito, niin asiakkaat pettyvät ja päätyvät kilpailijalle.

Tarina syntyy lyhykäisyydessään yrityksen kilpailijoiden, toimintaympäristön sekä tarjooman kiteyttämisestä asiakkaan näkökulmaan sopivaksi viestinnäksi. Tarina alkaa tuottamaan tulosta, kun sitä käytetään suunnannäyttäjänä markkinoinnissa sekä suunnitelmallisesti vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.


Arvostele tämä artikkeli:
Visuaalista voimaa
Markkinointiosaaja suoraan Atlantin rannalta

Related Posts

Kommentit

 
Ei kommentteja
Vieras
25.06.2018